Ledeninfo - wik

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ledeninfo

Lid worden
Nadat u een proefles bij ons heeft gevolgd vult u het inschrijfformulier en een een machtiging voor automatisch incasso in en geeft deze af bij de leiding.

We kiezen ervoor om als eerste per automatisch incasso te innen. Heeft u bezwaar hiertegen dan kan de contributie geschieden door overmaking per maand of kwartaal op rekeningnummer:
NL66INGB0002725405 t.n.v. WIK Rotterdam.
Wilt u niet betalen via automatisch incasso dan lever u het inschrijfformulier samen met 1 maand contributie, eventueel de bondscontributie en het inschrijfgeld contant in bij de leiding.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les, de contributie moet wel 12 x per jaar betaald worden. De hoogte van de contributie is hierop afgestemd.

Betalingsachterstand
Er wordt flink opgetreden tegen "wanbetalers". Een eerste herinnering per brief daarna een tweede aanmaning vervolgens het wegsturen bij de les en royement.

Opzeggen
Uw lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk en tenminste één maand van te voren bij de penningmeester:
J. den Hartog
Streefkerkstraat 62
3089 PW Rotterdam

Rustend lid
Bij bijvoorbeeld zwangerschap, langdurige ziekte, studie of iets dergelijks kunt u rustend lid worden. U betaalt dan € 2,25 per maand.

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks ontvangt u een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Alle leden, donateurs en ouders van minderjarige leden zijn dan van harte welkom.

Info
U wordt op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief waar bijvoorbeeld alle vakanties in staan en verslagen van alle wedstrijden en gebeurtenissen binnen de vereniging.
De digitale nieuwsbrief verschijnt 3 x per jaar.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu